English  |  العربية
 
 
    KURUMSAL    Hasta Hakları
Hasta Hakları
 • Hastanın saygın, kaliteli, onurlu, nazik ve yeterli düzeyde tıbbi bir hizmet almaya hakkı vardır,
 • Hastanın ayrım görmeden tıbbi hizmet almaya hakkı vardır,
 • Hastanın, herhangi bir dış müdahaleden etkilenmeden çalışabilen bir hekim tarafından bakılmaya hakkı vardır,
 • Hastanın genel kabul gören bilimsel tıbbi teknik ve bilgilerle tedavi görmeye hakkı vardır,değişen ve gelişen son tekniklerle tedavi olmaya hakkı vardır,
 • Hastanın, sağlık durumuyla ilgili en son teknik ve bilimsel tıbbi bilgileri almaya hakkı vardır,
 • Hastanın tıbbi müdahaleden önce bu işlemi kabul edip etmediğine dair kararı vermeye hakkı vardır. Bu karar, hastanın tıbbi müdahale hakkında tam olarak bilgilendirilmesi sonra yapılmalıdır. Hasta kendi kaderini belirleme hakkı (Hasta özerkliğine saygı),
 • Hastanın tıbbi müdahaleyi reddetmesi halinde uygun tedavi ya da başka sağlık kurumuna sevkini isteme hakkı vardır,
 • Hastanın tıbbi kayıtları inceleme ve elde etme hakkı vardır,
 • Hastayı bilgilendirme onun sağlığına zarar vereceği düşünülüyorsa hasta bilgilendirmemelidir,
 • Hastanın tıbbi bilgilerinin gizliliği ve korunmasını bekleme hakkı vardır. Bu bilgiler hastanın ölümünden sonra dahi saklanmalıdır,
 • Hasta yakınlarının bu bilgileri öğrenme hakkı tıbbi risklerin öğrenilmesi gereken özel durumlarda söz konusudur,
 • Hastalar kendileri için kimin karar vereceğini bilme hakkı vardır,
 • Hastanın hastane kurallarını bilme hakkı vardır.
 
Haberler
 
İncek Özel Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
Kızılcaşar M., Kızılcaşar Kümeevleri No: 55 Gölbaşı Ankara
Tel: + 90 312 460 20 12 • Fax: +90 312 460 20 72

Son Güncelleme Tarihi: 1 Aralık 2015
youtube facebook twitter
 
Web Tasarım: AdaNET