English  |  العربية
 
 

DOKTORLARIMIZIN YER ALDIĞI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR; YAYINLAR VE ÜYELİKLER


Doç. Dr. İlknur TUĞCU

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1) Tugcu İlknur, Safaz Ismail, Yilmaz Bilge, Goktepe A.Salim, Taskaynatan M.Ali, Yazicioglu Kamil. Muscle strength and bone mineral density in mine victims with transtibial amputations. Prosthet Orthot Int. 2009;33(4):299-306.

2) Tugcu İlknur, Tok F, Yılmaz B, Goktepe AS, Alaca R, Yazıcıoglu K, Mohur H. Epidemiologic data of the patients with spinal cord injury: Seven years’ experience of a single center.
Omurilik yaralanması olan hastaların epidemiyolojik verileri: Tek merkezin yedi yıllık deneyimi. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011;17 (6):533-538.

3) Yazicioglu Kamil, Tugcu Ilknur, Yilmaz Bilge, Goktepe A.Salim, Mohur Haydar. Osteoporosis: A factor on residual limb pain in traumatic trans-tibial amputations. Prosthet Orthot Int. 2008 Jun;32(2):172-8.

4) Göktepe A.Salim, Tuğcu İlknur, Yılmaz Bilge, Alaca Rıdvan, Gündüz Şükrü. Does standing protect bone density in patients with chronic spinal cord injury? J Spinal Cord Med 2008; 31(2): 197-201. 

5) Kaya E, Zinnuroglu M, Tugcu I. Kinesio taping compared to physical therapy modalities for the treatment of shoulder impingement syndrome. Clin Rheumatol.

6) Duman Iltekin, Dincer Umit, Taskaynatan M.Ali, Cakar Engin, Tugcu Ilknur, Dincer Kemal. Reflex sympathetic dystrophy: a retrospective epidemiological study of 168 patients. Clin Rheumatol. 2007 Sep; 26(9): 1433-7.

7) Yazicioglu Kamil, Taşkaynatan Mehmet Ali, Güzelküçük Ümüt, Tugcu Ilknur. Effect of playing football (soccer) on balance, strength, and quality of life in unilateral below-knee amputees. Am J Phys Med Rehabil. 2007 Oct;86(10):800-5.

8) Sehirlioglu Ali, Ozturk Cağatay, Yazicioglu Kamil, Tugcu Ilknur, Yilmaz Bilge, Goktepe A.Salim. Painful neuroma requiring surgical excision after lower limb amputation caused by landmine explosions. Int Orthop. 2009;33(2): 533-6.

9) Yılmaz B, Yaşar E, Taskaynatan MA, Goktepe AS, Tugcu I, Yazicioglu K, Mohur H. Relationship between lumbar muscle strength and proprioception after fatigue in men with chronic low back pain. Turk J Rheumatol.2010;25:68-71.

10) İlknur Tuğcu, Bilge Yılmaz, Kutay Tezel, Kamil Yazıcıoğlu, Haydar Möhür. Ankilozan spondilitli olguda, iyatrojenik servikal fraktür ve post operatif rehabilitasyon uygulamaları. Türk Fiz Tıp Rehab Derg. 2010;56:88-90.

11) Duman Iltekin, Balaban Birol, Tuğcu İlknur, Dincer Kemal. Familial mediterranean fever unusually coexisted in an ankylosing spondylitis patient. MEFV mutation has any role? Rheumatol Int. 2007 May;27(7):689-90.

12) Safaz İ, Kesikburun S, Omac OK, Tugcu I, Alaca R. Autonomic dysreflexia as a complication of a fecal management system in a man with tetraplegia. J Spinal Cord Med. 2010 June;33(3):266-7.

13) Aydemir K, Duman I, , Tuğcu İlknur, Ozgul A. Piriformis Syndrome Presenting with Foot Drop Diagnosed with Magnetic Resonance Imaging: A Case Report. J Musculoskeletal Pain 2010,18(3):261-4.

14) Yavuz F, Yasar E, Hazneci B, Tugcu I, Alaca R. Pellegrini-Stieda Disease in a Patient with Cauda Equina Syndrome. Am J Phys Med Rehabil 2011 Feb;90(2):175.

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1) İlknur TUĞCU, Mustafa Erkut ÖNDER, Kamil YAZICIOĞLU, Haydar MÖHÜR. Kronik Mekanik Bel Ağrılı Hastalarda Egzersiz ve Fizik Tedavi Modaliteleri ile Birlikte Uygulanan Fonksiyonel Bel Okulunun Etkinliği-Kısa Dönemdeki Sonuçlar. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2008;54(2):63-8.

2) İlknur Tuğcu, Fatih Tok, İsmail Safaz, Bilge Yılmaz, Rıdvan Alaca, Kamil Yazıcıoğlu. Spinal kord yaralanmalı hastalarda bası yaraları. FTR Bil Der. 2009;12:108-12.

3) Harun Tuğcu, Ayper Kaya, Mustafa Özer Ulukan, İlknur Tuğcu, Bülent Celasun. Yüksek voltaj elektrik yaralanmasına bağlı ölüm: İki olgu sunumu. Gülhane Tıp Dergisi. 2004;46(4):335-9.

4) İlknur Tuğcu, Rıdvan Alaca, Harun Tuğcu, M.Özer Ulukan, Ertan Halaç, A.Fuat Işık, Birol Demirel. Non-contact high voltage electrical injury through the antenna of a portable communication device: a case report. Gazi Tıp Dergisi 2008;19(1):38-40.

5) Fatih Tok, Birol Balaban, İlknur Tuğcu. Miller Fisher Sendromlu bir olgu sunumu. FTR Bil Der. 2008;2:86-9.

6) İlknur Tuğcu, Ferdi Yavuz, İsmail Safaz, Engin Araz, Rıdvan Alaca, Mehmet Tanyüksel. Konvansiyonel tedaviye dirençli sakral bölge bası yarasında maggot terapi uygulaması: Olgu sunumu. FTR Bil Der. 2009;12:93-6.

7) Fatih Tok, Birol Balaban, İlknur Tuğcu, Kemal Dinçer. Osteopeninin eşlik ettiği spondiloepifizyal displazi tarda’lı bir olgu sunumu. FTR Bil Der. 2008;2:63-8.

8) İlknur Tuğcu, Fatih Tok, Aylin Sözeri, Özlem Fırat, Bilge Yılmaz, Rıdvan Alaca. Konvansiyonel tedaviye dirençli kalkaneal bölge bası yarasında “vakum yardımlı yara kapama-VAC” uygulaması: Olgu sunumu. FTR Bil Der. 2009;12:34-7.

9) Bilge Yılmaz, İlknur Tuğcu, Evren Yaşar, Rıdvan Alaca, Kamil Yazıcıoğlu Düşük Doz İntratekal Baklofen Uygulamasına Bağlı Bradikardi.
J PMR Sci (FTR Bil Der.) 2010;13:31-3.

 10) Birol Balaban, Evren Yaşar, İlknur Tuğcu, Arif Kenan Tan, Haydar Möhür, Tunç Alp Kalyon. Ekin yürüyüşü olan serebral palsili çocuklarda Botilinum Toksin-A tedavisinin dinamik yürüyüş paternine etkisi. Romatol Tıp Rehab 2005;16(4):243-9.

11) Bilge Yılmaz, İsmail Safaz, Rıdvan Alaca, İlknur Tuğcu, Kamil Yazıcıoğlu, Haydar Möhür. Travmatik beyin hasarı ve inmeli hastalarda engellilik ve toplumsal entegrasyonun değerlendirilmesi. Romatol Tıp Rehab 2006;17(2):109-14.

12) İsmail Safaz, Bilge Yılmaz, Rıdvan Alaca, İlknur Tuğcu, Haydar Möhür. Beyin hasarı rehabilitasyon tecrübesi: Demografik ve epidemiyolojik özellikler. Romatol Tıp Rehab 2006;17(2):115-20.

13) Evren Yaşar, Rıdvan Alaca, İlknur Tuğcu. İzole Supraskapular Sinir Hasarı:Vaka Sunumu. Romatol Tıp Rehab; 2006;17(3):221-4.

 

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

1) İlknur Tuğcu, Kamil Yazıcıoğlu, Bilge Yılmaz, Ahmet Salim Göktepe. Is there any relationship between muscle strength and bone mineral density in patients with trans-tibial amputation? 8. European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis. 9-12 April 2008. İstanbul/Turkey. (Osteoporosis International 2008;19 (Suppl1):170.)

2) Bilge Yılmaz, İlknur Tuğcu, Evren Yaşar, Rıdvan Alaca, Kamil Yazıcıoğlu. Bradycardia related to administration of low dose intrathecal baclofen. 16. European Congress of PRM. 3-6 June 2008. Brugge/Belgium. (J Rehabil Med 2008; Suppl 47:275.)

3) İlknur Tuğcu, Rıdvan Alaca, Harun Tuğcu, M.Özer Ulukan, E Halaç, Ali Fuat Işık. Non-contact high voltage electrical injury through the antenna of a portable communication device: A case report. 2. Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences. 3-6 June 2004. Serres/Greece.

4) Bilge Yılmaz, İlknur Tuğcu, Kamil Yazıcıoğlu, Ahmet Salim Göktepe, Haydar Möhür. Factors associated with bone loss in young male veterans with traumatic below knee amputations. 6. Mediterranean Congress of PRM. 18-21 October 2006. Portugal.

5) Bilge Yılmaz, İlknur Tuğcu, Salim Göktepe, Rıdvan Alaca,Kamil Yazıcıoğlu, Haydar Möhür. Thromboprophylaxıs rates after surgery following acute spinal cord ınjuy ın Turkey : underestımatıng the risk of venous thromboembolism? 4.World Congress of the ISPRM 10-14 June 2007 COEX, Seoul, Korea.

6) Bilge Yılmaz, İlknur Tuğcu, Rıdvan Alaca,Levent Tekin, Haydar Möhür. Coccyx fracture: an unforeseen reason of pain in patients  with spinal cord injury? 4.World Congress of the ISPRM. 10-14 June 2007 COEX, Seoul, Korea.

7) İlknur Tuğcu, Bilge Yılmaz, Serhat Gençdoğan, Ahmet Salim Göktepe, İltekin Duman, Rıdvan Alaca. Spinal cord involvement in neurobehçet disease. Case report. 46. ISCOS Annual Scientific Meeting 10. NOSCOS Congress. 27-30 June 2007. Reykjavik/Iceland.

8) İlknur Tuğcu, Bilge Yılmaz, İsmail Safaz, Ahmet Salim Göktepe, Rıdvan Alaca, Kamil Yazıcıoğlu. Plethysmography in the diagnosis of deep venous thrombosis in patients with spinal cord injury. 5. World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. 13-17 June 2009. İstanbul. Turkey.

9) Tok F, Tugcu I, Yılmaz B, Alaca R, Goktepe AS, Yazıcıoglu K. Traumatic spinal cord injuries in Turkey:an epidemiological study. P:225-6. ISCOS 2009. 21-24 October 2009. Florence/Italy.

10) Safaz I, Tok F, Tugcu I, Aydemir K, Alaca R. Motor and sensory complete paraplegia due to thoracic disc herniation. P:300.
ISCOS 2009. 21-24 October 2009. Florence/Italy.

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

1) Özbay K, Karahan S, Orkun S, İde T, Tuğcu İ. Sıçanlarda LAZER uygulamasının erken osteoartrit tedavisinde etkinliği.
23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 11-15 Mayıs 2011. Antalya.
Türk Fiz Rehab Derg; 57 (Suppl-1):142.
2) İlknur Tuğcu, Bilge Yılmaz, Z.Abidin Güldoğan, Kamil Yazıcıoğlu, Haydar Möhür. Alt ekstremite amputeli hastalarda femur ve tibia kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmesi. 20. Ulusal FTR Kongresi. 22-26 Haziran 2005. Bodrum.
3) Kamil Yazıcıoğlu, İlknur Tuğcu, M.Erkut Önder, Haydar Möhür. Fonksiyonel bel okulu sonuçlarımız. 20. Ulusal FTR Kongresi. 22-26 Haziran 2005. Bodrum.
4) Hayriye Çıtak, İlknur Tuğcu, Mustafa Demiral, Kamil Yazıcıoğlu. Zor olgu: Yüksek voltaj elektrik yaralanması sonucu bilateral omuz dezartikülasyonu ve unilateral transtibial amputasyonlu hastanın protez ve rehabilitasyonu uygulaması. Uluslararası katılımlı 5. Ulusal Protez-Ortez Kongresi.
28 Eylül- 2 Ekim 2005. Side/Antalya.
5) Mustafa Demiral, İlknur Tuğcu, Hayriye Çıtak, Kamil Yazıcıoğlu. Zor olgu: Herediter spastik paraplejili hastada yanığa bağlı unilateral transfemoral amputasyon sonrası protez ve rehabilitasyon uygulaması. Uluslararası katılımlı 5. Ulusal Protez-Ortez Kongresi.
28 Eylül- 2 Ekim 2005. Side/Antalya.
6) Evren Yaşar, Fatih Tok, Özlem Omaç, İsmail Safaz, İlknur Tuğcu, Rıdvan Alaca. Modafinil kullanımının travmatik beyin hasarlı bir hastanın kognitif fonksiyonları üzerine etkisi. 1. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi. 6-9 Kasım 2008. Ankara.
7) İlknur Tuğcu, Fatih Tok, Ahmet Salim Göktepe, Aylin Sözeri, Rıdvan Alaca. Nörolojik rehabilitasyon hastalarında bası yarası ve Waterlow Risk Skalası değerlendirmesi.
4. Ulusal Yara Bakımı Kongresi. 4-7 Kasım 2009 Bursa.
8) İlknur Tuğcu, Ferdi Yavuz, Canan Seyrek, Ridvan Alaca, Kamil Yazicioğlu. Nörolojik rehabilitasyon hastalarında bası yarası ve hematolojik-biyokimyasal belirteçler. 4. Ulusal Yara Bakımı Kongresi. 4-7 Kasım 2009 Bursa.
9) İlknur Tuğcu, Fatih Tok, Mehmet Ali Taşkaynatan, A Salim Göktepe, Haydar Möhür, Kamil Yazıcıoğlu, Ahmet Özgül. Ön çapraz bağ rekonstrüksiyon cerrahisi sonrası “Gülhane Ön Çapraz Bağ Rehabilitasyon Protokolünün” etkinliği. S:206. 4. Türk Romatoloji Kongresi. 7-11 Nisan 2010. Antalya.
10) Dilek Vural, İlknur Tuğcu, Hasan Dursun, İlhan Karabekir, Özgür Akgül, Rıdvan Alaca. Postmenopozal osteoporozlu kadınlarda kalsiyum ve D vitamini takviyesi ile birlikte yapılan fiziksel aktivitenin kemik mineral yoğunluğu ve biyokimyasal kemik belirteçlerine etkileri. 2. Ulusal Osteoporoz Kongresi. 28 Eylül-2 Ekim 2005. Antalya. (Osteoporoz Dünyasından 2005 Eylül-Özel sayı:28.)
11) İlknur Tuğcu, Bilge Yılmaz, Haydar Möhür, Hayriye Çıtak, Selda Başar. Ön çapraz bağ lezyonlarında cerrahi sonrası biyofeedback uygulamasının etkinliği. 19. Ulusal FTR Kongresi. 4-8 Ekim 2003. Antalya.
12) Harun Tuğcu, Ayper Kaya, Mustafa Özer Ulukan, İlknur Tuğcu, Bülent Celasun. Yüksek voltaj yaralanmasına bağlı ölüm: İki olgu sunumu. 6. Adli Bilimler Kongresi. 28-30 Mayıs 2004. İstanbul.
13) İlknur Tuğcu, Bilge Yılmaz, Z.Abidin Güldoğan, Kamil Yazıcıoğlu, Haydar Möhür. Amputeli hastaların alt ekstremite kas güçlerinin izokinetik değerlendirmesi. 20. Ulusal FTR Kongresi. 22-26 Haziran 2005. Bodrum.
14) Birol Balaban, İlknur Tuğcu, Evren Yaşar, Kemal Dinçer, Tunç Alp Kalyon. Serebral palsili çocuklarda alt ekstremite spastisite tedavisinde Botilinum Toksin-A enjeksiyonlarının etkinliği. 20. Ulusal FTR Kongresi. 22-26 Haziran 2005. Bodrum.
15) İlknur Tuğcu, Bilge Yılmaz, Aylin Sözeri, Rıdvan Alaca. Spinal kord yaralanmalı hastalarda akut dönem rehabilitasyon sürecinde bası yaraları ve tedavisi. 1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Yara Bakımı Kongresi. 15-18 Kasım 2006. Antalya.
16) İlknur Tuğcu, Aylin Sözeri, Özlem Fırat, Bilge Yılmaz, Rıdvan Alaca. Olgu sunumu: Spinal kord yaralanmalı hastada konvansiyonel tedaviye dirençli sakral bölge bası yarasında maggot debridman terapi uygulaması. 1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Yara Bakımı Kongresi. 15-18 Kasım 2006. Antalya.
17) İlknur Tuğcu, Aylin Sözeri, Özlem Fırat, Bilge Yılmaz, Rıdvan Alaca. Spinal kord yaralanmalı hastada tedaviye dirençli kalkaneal ve malleolar bölge bası yaralarında VAC uygulaması: Olgu sunumu. 1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Yara Bakımı Kongresi. 15-18 Kasım 2006. Antalya.
18) İlknur Tuğcu. Ankilozan Spondilitli olguda iyatrojenik servikal fraktür. 21 Ulusal FTR Kongresi. 24-29 Ekim 2007. Antalya.
19) İlknur Tuğcu, Ahmet Özgül, Ahmet Salim Göktepe, Kamil Yazıcıoğlu, Haydar Möhür. Turnike uygulamasına bağlı femoral sinir tuzak nöropatileri. 21 Ulusal FTR Kongresi. 24-29 Ekim 2007. Antalya.
20) İlknur Tuğcu, Bilge Yılmaz, Rıdvan Alaca, Kamil Yazıcıoğlu. İntratekal düşük doz baklofen uygulamasına bağlı bradikardi: Olgu sunumu. 21 Ulusal FTR Kongresi. 24-29 Ekim 2007. Antalya.
21) Bilge Yılmaz, Koray Aydemir, İlknur Tuğcu, Rıdvan Alaca. Transvers myelopatili gebe hastada saptadığımız antifosfolipid antikor sendromu: Olgu sunumu.
21 Ulusal FTR Kongresi. 24-29 Ekim 2007. Antalya.
22) İlknur Tuğcu, Bilge Yılmaz, Rıdvan Alaca, Ahmet Salim Göktepe, Kamil Yazıcıoğlu, Haydar Möhür. Spinal kord yaralanmalı hastalarda rehabilitasyon tecrübemiz. 21 Ulusal FTR Kongresi. 24-29 Ekim 2007. Antalya.
23) İsmail Safaz, Bilge Yılmaz, Rıdvan Alaca, İlknur Tuğcu, Haydar Möhür. Travmatik beyin hasarlı hastalarda antiepileptik ilaç kullanımı. 21 Ulusal FTR Kongresi. 24-29 Ekim 2007. Antalya.
24) Selda Başar, Nevin Ergun, Kamil Yazıcıoğlu, İlknur Tuğcu. Tekerlekli sandalye basketbol sporcularında omuz ekleminin hareket açıklığı değerleri. 7.Rehabilitasyon günleri. 11-13 Nisan 2008. Girne/KKTC.
25) Fatih Tok, Birol Balaban, İlknur Tuğcu, Rıdvan Alaca, Kemal Dinçer. Miller Fisher Sendromlu bir olgu sunumu. 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi. 14-18 Mayıs 2008. Antalya.
26) İlknur Tuğcu, Dilek Vural, Mehmet Ali Taşkaynatan, Kamil Yazıcıoğlu. Meperidin kötü kullanımına bağlı gelişmiş fibröz myopati olgusu. 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi. 14-18 Mayıs 2008. Antalya.
27) Fatih Tok, Birol Balaban, İlknur Tuğcu, Rıdvan Alaca, Kemal Dinçer. Osteopeninin eşlik ettiği spondiloepifizyal displazi tarda’lı bir olgu sunumu.
3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi. 14-18 Mayıs 2008. Antalya.
28) İlknur Tuğcu, Selim Akarsu, Birol Balaban, Rıdvan Alaca. Baziller arter diseksiyonuna bağlı Weber sendromu: Çapraz hemipleji olgusu. 1. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi. 6-9 Kasım 2008. Ankara.
29) Evren Yaşar, Fatih Tok, Özlem Omaç, İsmail Safaz, İlknur Tuğcu, Rıdvan Alaca. Modafinil kullanımının travmatik beyin hasarlı bir hastanın kognitif fonksiyonları üzerine etkisi. 1. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi. 6-9 Kasım 2008. Ankara.
30) İlknur Tuğcu, Ahmet Salim Göktepe, Ferdi Yavuz, Bilge Yılmaz, Rıdvan Alaca. Spinal kord yaralanmasında perineal elektrik stimülasyon ile kombine edilmiş penil vibratör uygulamasının etkinliği. 1. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi. 6-9 Kasım 2008. Ankara.
31) Ferdi Yavuz, Bülent Hazneci, İlknur Tuğcu, Evren Yaşar, Rıdvan Alaca, Kemal Dinçer. Kauda ekina sendromlu bir olguda Pellegrini Strieda bulgusu: Olgu sunumu. 1. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi. 6-9 Kasım 2008. Ankara.
32) İlknur Tuğcu, Hatice Tuba Sanal, Fatih Tok, Birol Balaban, Rıdvan Alaca. Konjenital internal karotid arter agenezisi ve iskemik inme olgusu. 22.Ulusal Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kongresi. 12-17 Haziran 2009. İstanbul.
33) Koray Aydemir, İltekin Duman, Ahmet Özgül, İlknur Tuğcu. Düşük ayağa neden olan piriformis sendromu:Olgu sunumu. S:208.  4. Türk Romatoloji Kongresi. 7-11 Nisan 2010. Antalya.
34) Fatih Tok, Alparslan Çarlı, İlknur Tuğcu, Birol Balaban, Rıdvan Alaca. Üst ekstremite derin ven trombozu ve subkutan hemorajinin eşlik ettiği inmeli bir olgu sunumu. S:249.
4. Türk Romatoloji Kongresi. 7-11 Nisan 2010. Antalya.
35) Ferdi Yavuz, İlknur Tuğcu, Bilge Yılmaz, Cüneyt Ulutin, Rıdvan Alaca. Erken dönem nörojenik heterotopik ossifikasyon olgusunda radyoterapi uygulaması. S:250.
4. Türk Romatoloji Kongresi. 7-11 Nisan 2010. Antalya.
36) Murat Karadeniz, İlknur Tuğcu, Birol Balaban, Rıdvan Alaca. İnme sonrası geç dönem ihmal fenomenine bağlı komplikasyon:Travmatik subdural hematom olgusu. S:251.
4. Türk Romatoloji Kongresi. 7-11 Nisan 2010. Antalya.
37) Özlem Köroğlu Omaç, İlknur Tuğcu, Bülent Hazneci, Rıdvan Alaca. Kemik ağrısı ile prezente osteopetrozis tarda olgusu. S:252.  4. Türk Romatoloji Kongresi. 7-11 Nisan 2010. Antalya.
38) İlknur Tuğcu, Fatih Tok, Mehmet Ali Taşkaynatan, Bilge Yılmaz, Rıdvan Alaca. Nadir rastlanan bir vertebra füzyon defekti:Kelebek vertebra anomalisi olgu sunumu. S:353.
4. Türk Romatoloji Kongresi. 7-11 Nisan 2010. Antalya.
39) Safaz I, Kesikburun S, Omac OK, Tugcu I, Alaca R. Poster P027: Tetraplejik hastada fekal yönetim sisteminin komplikasyonu olarak otonomik disrefleksi. 2. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 4-7 Kasım 2010 Ankara.
40) Tugcu I, Safaz I, Kesikburun S, Alaca R, Tan AK: Poster P042: Kronik spinal kord yaralanmasında baklofen pompası kullanımı sonrası gelişen derin ven trombozu: iki vaka sunumu 2. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 4-7 Kasım 2010 Ankara.

 

E. Diğer yayınlar : Alanında kitap bölüm yazarlığı ve çevirmenliği.

1) İlknur Tugcu. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimliğinde beslenme.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Eds:Mehmet Beyazova, Yeşim Gökçe Kutsal. 2011: 1409-27, Ankara, Güneş Tıp Kitabevleri.
2) Prof.Dr.Kamil Yazıcıoğlu, Doç.Dr.İlknur Tuğcu. Bası yaraları.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Pratik El Kitabı (Practical Manual of Physical Medicine and Rehabilitation), Ed: Jackson C Tan. Çev.Ed. Ö.Faruk Şendur, 2008: 465-80, Ankara, Güneş Kitabevi. ISBN: 978-975-227-175-8.
3) İlknur Tuğcu. Multiple Skleroz.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon sınavlara hazırlık kaynağı-Board review (İkinci baskı) (Physical Medicine and Rehabilitation Review, Second Edition). Ed: Robert Kaplan, Çev. Ed: Süreyya Ergin. 2011: 298-309, Ankara, Güneş Tıp Kitabevleri. ISBN: 978-975-277-371-4.
4) İlknur Tuğcu. Amiloidozlar.
Romatoloji (Dördüncü Baskı) (Rheumatology) Eds: Marc C Hochberg, Alan J Silman, Josef S Smolen, Michael E Weinblatt, Michael H Weisman. Çev Eds: Tansu Arasıl, Tuncay Duruöz, Kemal Dinçer, Hatice Uğurlu, Kazım Şenel. 2011: 1671-81, Ankara, Rotatıp Kitabevi.
ISBN Takım: 978-605-4431-04-5, ISBN cilt-2: 978-605-4431-06-9
5) İlknur Tuğcu. Çomak Parmak ve Hipertrofik Osteoartropati.
Romatoloji (Dördüncü Baskı) (Rheumatology) Eds: Marc C Hochberg, Alan J Silman, Josef S Smolen, Michael E Weinblatt, Michael H Weisman. Çev Eds: Tansu Arasıl, Tuncay Duruöz, Kemal Dinçer, Hatice Uğurlu, Kazım Şenel. 2011: 1683-7, Ankara, Rotatıp Kitabevi.
ISBN Takım: 978-605-4431-04-5, ISBN cilt-2: 978-605-4431-06-9.

 

G. Diğer Bilimsel Faaliyetler:

1) Algoloji Yandal Uzmanlığı
2) Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlilik Belgesi.

Uz. Dr. Murat ALMASULU
Kongre, Kurs Ve sempozyumlar            
1) 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi -Antalya, 2003
2) 20.  Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi - Bodrum, 2005
3) 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon/ 9. Dünya Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  Kongresi - İstanbul, 2009

1) Kocaeli University Medical Rehabilitation-Education Seminar of Ortez Practices, Nisan  2002-Kocaeli.                                            
2) Kocaeli University Medical Rehabilitation-Education Seminar of Serebral Palsy, Şubat 2002-Kocaeli.
3) Kocaeli University Medical Rehabilitation-Education Seminar of Afazi, 2002-Kocaeli.
4) Kocaeli University Medical Rehabilitation- Education Seminar of Rehabilitation of Hands, 2002-Kocaeli.
5) Kocaeli University Symposium of Gulping Defeat, February 1-3rd 2002-İstanbul.
6) Days of Spastic Children, November 16-17th,-Istanbul.
7) 1st Medical Rehabilitation Symposium,  2008-Ankara.
8)  2st Medical Rehabilitation Symposium,  2010-Ankara

 

Uz. Dr. Zeynel Abidin GÜLDOĞAN

YAYINLAR:

Zeynel Güldoğan, Emel Ekşioğlu, Hikmet Fırat, Aytül Pulmonary Involvement in Rheumatoid Arthritis Turkish Journal of Rheumatology. 2007, Volume 22, Number 3, 97-103

Zeynel Abidin Güldoğan, İbrahim Gündoğdu, Alev Çevikol, İ. Hikmet Fırat, Aytül Çakcı. Case report: Rheumatoid arthritis onset with lung symptoms. Journal of Physical Medicine and Rehabilitation Sciences. 2004, Volume 7, Number 2,  085-088

Emel Ekşioğlu, Zeynel Güldoğan, Hikmet Fırat, Aytül Çakcı Results of pulmonary function tests and high rezolution computer tomography findings in rheumatoid arthritis: Relationship with motorexate usage, a prospective one year study. Journal of Physical Medicine and Rehabilitation Sciences. 2006, Volume 9, Number 1, 30-34

Ece Alanoğlu, İbrahim Gündoğdu, Alev Çevikol, Ece Aydoğ, Zeynel Abidin Güldoğan, Aytül Çakcı Olgu Sunumu: Bilateral aksiler sinir tutulumu ile seyreden nöraljik amiyotrofi. Journal of Physical Medicine and Rehabilitation Sciences. 2004, Volume 7, Number 3,  141-145
Uz. Dr. Özlem GÜLTEKİN

1-Sex hormone levels and functional outcomes: a controlled study of patients with spinal cord injury compared with healthy subjects.
Celik B, Sahin A, Cağlar N, Erhan B, Gunduz B, Gultekin O, Karabulut M.
2-Comparison of functional results in non-traumatic and traumatic spinal cord injury.
Oneş K, Yilmaz E, Beydogan A,Gultekin O, Caglar N.
3-Domain-specific quality of life assesment in spinal cord injured patients.
Celik B, Gultekin O Beydogan A, Caglar N.
4-Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarımızın Yaralanma Seviyeleri ile Ürodinamik Bulguları Arasındaki İlişki
Çağlar N,  Yılmaz E; Çetinkaya B; Gültekin Ö;  Öneş K;  Çelik B; Karabulut M;  Beydoğan A.
5- Serebral Palsi Polikliniğine Müracaat Eden Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri
Öneş K;  Çelik B;  Çağlar Sayıner N;  Gültekin Ö; Yılmaz E;  Çetinkaya B;

 
Haberler
 
İncek Özel Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
Kızılcaşar M., Kızılcaşar Kümeevleri No: 55 Gölbaşı Ankara
Tel: + 90 312 460 20 12 • Fax: +90 312 460 20 72

Son Güncelleme Tarihi: 1 Aralık 2015
youtube facebook twitter
 
Web Tasarım: AdaNET